Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023
spot_img
ΑρχικήΚρήτηΥπογραφή σύμβασης, για την εκτέλεση έργου «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του Δημοτικού Οδικού...

Υπογραφή σύμβασης, για την εκτέλεση έργου «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Πλατανιά της Π.Ε. Χανίων από τις φυσικές καταστροφές του Φεβρουαρίου 2019

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι υπογράφηκε η σύμβαση με τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων από φυσικές καταστροφές Φεβρουαρίου 2019.

Το έργο αφορά  εργασίες αποκατάστασης συνδετήριας Δημοτικής οδού από οικισμό Μεσκλών έως Επαρχιακή οδό 33 Χανιά-Ομαλός», προϋπολογισμού μελέτης 800.000,00€ με Φ.Π.Α.

Η πίστωση προέρχεται από τις χρηματοδοτήσεις για έργα αποκατάστασης καταστροφών και είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2022 .

Αφορά εργασίες για την αποκατάσταση των καταστροφών στην Δημοτική οδό που συνδέει τις Τοπικές Κοινότητες Λάκκων και Μεσκλών της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά και συγκεκριμένα από την Επαρχιακή οδό 32 Φουρνέ-Θέρισσο, έως την Επαρχιακή οδό 33 Χανιά-Ομαλός, που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου 2019, ώστε να καταστεί λειτουργική και ασφαλής για τους διερχόμενους οδηγούς.

Οι βασικές εργασίες που θα εκτελεστούν, αφορούν κυρίως στην αντιστήριξη των πρανών με διάφορες τεχνικές και μεθόδους όπως τοιχία αντιστήριξης, φρεατοπασσάλους, λιθορριπές κλπ, διευθέτηση της απορροής των ομβρίων υδάτων με αποκατάσταση, ανακατασκευή ή εκ νέου κατασκευή τεχνικών έργων σε σημεία όπου τα όμβρια ύδατα ρέουν εγκάρσια της οδού.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Επικαιρότητα

spot_img

Newsroom