Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2022
spot_img
ΑρχικήUncategorizedΞεκινούν 1η Σεπτεμβρίου οι εγγραφές για το ΔΙΕΚ του Βενιζέλειου Νοσοκομείο

Ξεκινούν 1η Σεπτεμβρίου οι εγγραφές για το ΔΙΕΚ του Βενιζέλειου Νοσοκομείο

Το ∆ηµόσιο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ( ∆.Ι.Ε.Κ. ) του Γενικού Νοσοκομείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ», ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, προκειμένου να προβεί:
1) στην επιλογή-εγγραφή υποψηφίων στο Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτισης
2) στην κατάταξη υποψηφίων, για κάλυψη κενών θέσεων, στο Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτισης,

για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023,  εξάµηνο κατάρτισης 2022Β καλεί τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά επιλογής-εγγραφής και κατάταξης από 1/9/2022 μέχρι και 15/9/2022 από 09:00 π.μ έως 13:00 π.μ, στη γραμματεία του ΔΙΕΚ, στην οδό Σπιναλόγκας 1.

Η φοίτηση στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)  του Υπουργείου Υγείας  είναι πρωινή, παρέχεται δωρεάν και είναι διάρκειας 5 εξαμήνων:
4 εξαμήνων θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης με διάρκεια 1200 ωρών
1 εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης, με συνολική διάρκεια 960 ωρών.

Στους καταρτιζόμενους που ολοκληρώνουν και τα 5 εξάμηνα φοίτησης απονέμεται  Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάστασης (ΒΕΚ) και μετά τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), οι επιτυχόντες μπορούν να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης έχουν: οι απόφοιτοι ΓΕΛ, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης κατάταξης στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης έχουν: Οι απόφοιτοι νοσηλευτικής ειδικότητας ΕΠΑ.Λ, ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου σπουδών, καθώς και οι απόφοιτοι ΙΕΚ.

Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ
1. Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου.
2. Τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), πρωτότυπος και φωτοτυπία . Ο βαθμός να εκφράζεται στην εικοσαβάθμια κλίμακα. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής: επίσημης μετάφρασης και ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο.
4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6.  Ειδικό δελτίο ταυτότητας για τους ομογενείς.
7.  Άδεια  διαμονής ενιαίου τύπου.
8.  Πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας  επιπέδου τουλάχιστον Β1 για υποψηφίους χωρών Ε.Ε ή τρίτων χωρών

Κατόπιν της υποβολής των αιτήσεων, θα ακολουθήσει επιλογή, βάσει μοριοδότησης.

Πληροφορίες για το ΔΙΕΚ, στη σελίδα https://www.venizeleio.gr/domi/apokentromenes-domes/

Πηγή: cretalive.gr

Επικαιρότητα

spot_img

Newsroom