Δευτέρα, 14 Ιουνίου, 2021
Αρχική Κρήτη Συνεδρίαση του δικτύου Euromontana για την μελλοντική στρατηγική του δικτύου

Συνεδρίαση του δικτύου Euromontana για την μελλοντική στρατηγική του δικτύου

«Η προσαρμογή και η υποστήριξη των τοπικών οικονομιών στις ορεινές περιοχές, στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού αποτελεί στόχο για την Περιφέρεια Κρήτης» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης επί Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης στη διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δικτύου Euromontana, στο οποίο για πρώτη φορά η Περιφέρεια Κρήτης έχει την Αντιπροεδρία.

Η συνεδρίαση επικεντρώθηκε στον προσδιορισμό της μελλοντικής στρατηγικής και των προτεραιοτήτων του δικτύου σε θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, τον βιώσιμο τουρισμό και ενέργεια, την νεολαία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το περιβάλλον και την κινητικότητα.

Έγινε διάλογος για την ανάπτυξη του δικτύου μέσω διάφορων εργαλείων όπως η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, η δικτύωση με θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα και η προσέλκυση νέων μελών. Ιδιαίτερα αναφορά έγινε στο Μνημόνιο Συμφωνίας (MoU) μεταξύ του Euromontana και του Carpathian Convention για τη βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία των περιοχών κοντά στα Καρπάθια Όρη.

Τέλος συζητήθηκαν δράσεις για μελλοντικά διαδικτυακά σεμινάρια καθώς και διοικητικά – οργανωτικά θέματα. Επίσης, το Euromontana πρόκειται να οργανώσει το 2021 το 12ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα Όρη, όπου στόχος του είναι να συζητηθούν οι κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ορεινές περιοχές και να παρουσιαστούν «έξυπνες» λύσεις και πρωτοβουλίες για βασικούς τομείς δραστηριότητας όπως η γεωργία και ο τουρισμός με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ορεινών κοινοτήτων.

- Advertisement -
- Advertisement -

Επικαιρότητα

Newsroom