Δευτέρα, Απρίλιος 19, 2021
Αρχική Κρήτη Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

- Advertisement -

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00 σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 13805 ΦΕΚ 843/Β/03 Μαρτίου 2021 ΚΥΑ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

1. Συζήτηση και κατάθεση Προτάσεων για Δασικούς χάρτες στην Περιφέρεια Κρήτης . 

   – (εισηγητής του θέματος ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα κ. Χνάρης Εμμανουήλ).

 

- Advertisement -
- Advertisement -

Επικαιρότητα

Newsroom

- Advertisement -