Δευτέρα, Μάι 10, 2021
Αρχική Κρήτη Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

- Advertisement -

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη  17 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Π.Σ.  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/ ο6-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (τεύχος Β΄ 4899).

 Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

 Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

 Β. Απάντηση σε Επερωτήσεις:

Β1. Κοπάση Ελευθέριου με θέμα: «Θεσμικά Εργαλεία, Ταμείο Ανάκαμψης και Επενδυτικές ευκαιρίες στην Κρήτη».

Β2. Χρονάκη Νικολάου με θέμα: «Συντήρηση του οδικού δικτύου από τον κόμβο της Νέας Αλικαρνασσού έως την Καλλιθέα».

Β3. Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης με θέμα: «Έλλειψη ενημέρωσης για τη διαχείριση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης».

Β4. Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης με θέμα: «Ευθύνες της περιφερειακής αρχής σχετικά με την υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας στην Κρήτη και τον κίνδυνο της διασποράς του κορονοϊού COVID-19» 

 

  1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Έγκριση ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση Σεισμών στην Περιφέρεια Κρήτης» (ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ-ΚΡΗΤΗ), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης

– (εισηγητής ο κ. Κουρουπάκης Αναστάσιος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ -ΠΣΕΑ και Διαχείριση Τεχνικών Μέσων)

 

1.2 Ένατη (9η) Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

– (εισηγήτρια η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

 

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

2.1 Εκτέλεση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ΄ τριμήνου οικον. έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

– (εισηγήτρια η κα Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού ΠΚ).

 

2.2 Έγκριση καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία: «ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ», σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου.

 

2.3 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια των θεμάτων 2.2 και 2.3 η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου

 

2.4 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην Π.Ε. Λασιθίου στις 09-11-2020 και 10-11-2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κ. Γουλιδάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)

 

2.5 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ  (8) μήνες, σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης (έδρα) και Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ.

– (εισηγήτρια η κα. Ραπτάκη Μαρία Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ)

 

2.6 Αποδοχή έγκρισης της ένταξης του έργου « Integrated sustainable energy Actions and projects in Crete (Interact in Crete) ,σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

 

  1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

3.1 Εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ

– (εισηγητής ο κ. Χνάρης Εμμανουήλ Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα ΠΚ)

 

  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1 Παράταση ισχύος της κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοστασιακή σήμανση) για την εκτροπή της κυκλοφορίας της Επαρχιακής οδού Ηρακλείου – Βιάννου στο έργο: “Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου & παράκαμψης Αρκαλοχωρίου”, αναδόχου: «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ

 

4.2 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την εκτροπή της κυκλοφορίας της επαρχιακής οδού Ηράκλειου – Βιάννου στο τμήμα από Αρκαλοχώρι έως τη διασταύρωση προς Μουσούτα μέσω της περιφερειακής οδού Αρκαλοχωρίου στο έργο: “Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου & παράκαμψης Αρκαλοχωρίου”, Αναδόχου “ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.” σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ

– (εισηγήτρια για τα θέματα 4.1 και 4.2 η κα. Δοξάκη Ελένη, Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ).

 

  1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

5.1 Έγκριση σύναψης σύμβασης  μίσθωσης έργου  στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού  Έργου “ Smart  integ Ration  Of  local  energy  sources  and  innovative  storage  for  flexiBle,  secure  and  costefficIent  e Nergy  Supply ON industrialized islands – Ευφυής ολοκλήρωση τοπικών ενεργειακών πηγών και καινοτόμων πρακτικών αποθήκευσης για ευέλικτη, ασφαλή και οικονομική παροχή ενέργειας σε βιομηχανοποιημένα νησιά», “ROBINSON “ του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Horizon 2020», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

  • (εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων ΠΚ).

 

  1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της αριθμ. 10/11-08-2020, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ 3 του Ν. 3852/2010.

– (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαριτάκης Παύλος).

 

- Advertisement -
- Advertisement -

Επικαιρότητα

Newsroom

- Advertisement -