Τρίτη, Απρίλιος 20, 2021
Αρχική Οικονομία Προσωρινή εθνική σύνταξη: Περισσότερες από 12.000 αιτήσεις σε 48 ώρες, τα ποσά...

Προσωρινή εθνική σύνταξη: Περισσότερες από 12.000 αιτήσεις σε 48 ώρες, τα ποσά που θα λάβουν οι συνταξιούχοι

- Advertisement -

Μέσα σε 48 ώρες υποβλήθηκαν 12.374 αιτήσεις για προκαταβολή σύνταξης στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα στο efka.gov.gr σύμφωνα με πληροφορίες του Dikaiologitika News. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 31 Μαρτίου από όσους έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης και δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ.

Οι συνταξιούχοι που αναμένουν την απονομή της σύνταξης τους πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν την προσωρινή εθνική σύνταξη ή αλλιώς την προκαταβολή της σύνταξής τους. Το ποσό της προσωρινής εθνικής θα καταβάλλεται στον επόμενο μήνα από την αίτηση, στην συνέχεια θα ακολουθεί η έκδοση της προσωρινής και τέλος θα βγαίνει η οριστική σύνταξη.

Στην νέα πλατφόρμα οι υποψήφιοι συνταξιούχοι που περιμένουν έως και 5 χρόνια την έκδοση της σύνταξής τους, θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την χορήγηση της προκαταβολής. Επειδή η αίτηση θα είναι και υπεύθυνη δήλωση, θα αρκεί για την πληρωμή προκαταβολής και αναδρομικών.

Οι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση απονομής σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου και δεν έχουν πληρωθεί ακόμη θα πρέπει να υποβάλλουν ειδική αίτηση χορήγησης της προκαταβολής, σε ειδική πλατφόρμα.

Οι εν αναμονή συνταξιούχοι μπαίνουν στην διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/el/elektronike-aitese-prokataboles-syntaxes και συμπληρώνουν τους κωδικούς TAXIS και τον ΑΜΚΑ. Στην συνέχεια υποβάλλουν την σχετική αίτηση.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την συνδρομή όλων των προϋποθέσεων και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

– τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συνταξιοδότησης.
– ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και IBAN του αιτούντος
– ΑΜΚΑ και ΑΦΜ θανόντος, όπου απαιτείται (εφόσον πρόκειται για σύνταξη χηρείας)

Οι εν αναμονή συνταξιούχοι θα λάβουν και αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Για παράδειγμα, αν κάποιος ασφαλισμένος έχει υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης τον Φεβρουάριο του 2020 και άρα η αίτησή του εκκρεμεί δυο χρόνια, θα λάβει αναδρομικά 4.608 ευρώ και θα λαμβάνει 384 ευρώ (αν αυτό είναι το ποσό που δικαιούται) το μήνα μέχρι την έκδοση της κανονικής προσωρινής εφόσον το έχει ζητήσει ή την έκδοση της οριστικής του σύνταξης.
Τα πρόσωπα που υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δικαιούνται ποσό προκαταβολής ως εξής:

– 384 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 67ο έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ασφάλισης ή 4.500 ημέρες ασφάλισης (αυτοτελώς ή διαδοχικά) σε οποιοδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισης ή το 62ο έτος της ηλικίας τους και 20 έτη ή 6.000 ημέρες ασφάλισης (αυτοτελώς ή διαδοχικά) σε οποιοδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισης

– 360 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 62ο έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης ή και χωρίς να έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον πληρούν τη στιγμή της αίτησης τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέων κύριας ασφάλισης.

– 384 ευρώ όσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας εφόσον πληρούν τις κατά περίπτωση οριζόμενες ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και έχουν εν ισχύ γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των ΚΕΠΑ, που πιστοποιεί το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας, όπως αυτό ορίζεται για κάθε περίπτωση δικαιούχου.

– 384 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης. Για την καταβολή του ανωτέρω ποσού εξετάζεται η συμπλήρωση τόσο των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του θανόντος ασφαλισμένου όσο και των λοιπών προϋποθέσεων που απαιτούνται

– 384 ευρώ επιπλέον για τους λοιπούς δικαιούχους, επιμεριζόμενο ισομερώς μεταξύ τους. Για την καταβολή του ποσού εξετάζεται η συμπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται για τον κατά περίπτωση δικαιούχο.
Προσμετράται ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί διαδοχικά σε οποιαδήποτε φορέα ασφάλισης ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ, ενώ δεν εξετάζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης (ελάχιστος χρόνος ασφάλισης στον τελευταίο φορέα κλπ).

- Advertisement -
- Advertisement -

Επικαιρότητα

Newsroom

- Advertisement -