Τετάρτη, 7 Ιουνίου, 2023
spot_img
ΑρχικήΥγείαΠροσωπικός γιατρός: Η νέα σύμβαση του ΕΟΠΥΥ για τις αμοιβές των ιδιωτών...

Προσωπικός γιατρός: Η νέα σύμβαση του ΕΟΠΥΥ για τις αμοιβές των ιδιωτών γιατρών

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε ΦΕΚ για τον προσωπικό γιατρό και συγκεκριμένα για τη σύμβαση των ιδιωτών γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ.
Η διάρκεια της σύμβασης των γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «προσωπικός γιατρός» είναι δύο έτη, με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης για ένα έτος επιπλέον, εφόσον δεν υπάρξει καταγγελία της από το ένα ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

Το ωράριο εξυπηρέτησης θα είναι μέγιστο τις 35 ώρες την εβδομάδα και ελάχιστο τις 15 ώρες την εβδομάδα.

«Υλοποιείται η δέσμευσή μας για άνοιγμα του ΕΟΠΥΥ στο σύνολο των γιατρών και καλύτερες αμοιβές με ρεαλιστικές υποχρεώσεις», επισήμανε με δήλωσή του ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

Τι περιλαμβάνει η νέα σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ

Στο ΦΕΚ καθορίζεται η διαδικασία σύναψης συμβάσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με τους ιδιώτες ιατρούς που θα συμβληθούν με τον Οργανισμό ως προσωπικοί ιατροί και κάθε σχετικό θέμα της συμβατικής συνεργασίας τους, ως ακολούθως:

I. O Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπό του, για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες ιατρούς, ειδικοτήτων γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας ή ειδικοτήτων που θα ορισθούν με υπουργική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) ως προσωπικούς ιατρούς.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι ανοιχτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και προσδιορίζεται σε αυτή ο τρόπος, η διαδικασία και προϋποθέσεις συμμετοχής των ιατρών και υπογραφής των συμβάσεων από μέρους τους.

II. Ο ενδιαφερόμενος για τη σύναψη σύμβασης ιατρός θα υποβάλει το σχετικό αίτημα αποκλειστικά μέσω του τρόπου και της διαδικασίας που θα αναφέρεται και θα υποδεικνύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το άνω αίτημα θα συνοδεύεται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά επίσης θα οριστούν στην πρόσκληση. Το σύνολο των δικαιολογητικών θα ελεγχθούν από τη Διεύθυνση Συμβάσεων του Οργανισμού και σε περίπτωση έγκρισης, θα ενημερωθεί ο ιατρός για την υπογραφή της σύμβασης με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την υπογραφή της σύμβασης, διαπιστωθεί ανακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να την καταγγείλει.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για δύο (2) έτη, με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης για ένα (1) έτος επι-πλέον, εφόσον δεν υπάρξει καταγγελία της από το ένα ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, και άρχεται από την υπογραφή της και από τα δύο μέρη.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94), ο ανώτατος εγγεγραμμένος πληθυσμός στον προσωπικό ιατρό ορίζεται σε αναλογία ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες (2.000) εγγεγραμμένους πολίτες.

VI. Η αμοιβή των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατρών ορίζεται στην υπό στοιχεία Γ1,ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 35160/ 16-06-2022 (Β’ 3020) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας.

Το ωράριο

Ειδικότερα, αναφορικά με το ωράριο εξυπηρέτησης των ληπτών υπηρεσιών υγείας, σημειώνεται ότι το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας του Ιατρείου θα καθορίζεται κατά αναλογία με τον αριθμό εγγεγραμμένων στη λίστα του ιατρού, με μέγιστο τις 35 ώρες την εβδομάδα και ελάχιστο τις 15 ώρες την εβδομάδα.

  • 857 ασθενείς 15 ώρες την εβδομάδα
  • 858 – 1.143 ασθενείς 20 ώρες την εβδομάδα
  • 1.144 – 1.429 ασθενείς 25 ώρες την εβδομάδα
  • 1.430 – 1.714 ασθενείς 30 ώρες την εβδομάδα
  • 1.715 – 2000 ασθενείς 35 ώρες την εβδομάδα

Ρεπορτάζ: Γιάννα Σουλάκη / Πηγή: iatropedia.gr

Επικαιρότητα

spot_img

Newsroom