Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου, 2022
spot_img
ΑρχικήΚρήτηΠρόγραμμα Eκπαίδευσης Ενηλίκων ξεκινά το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ρεθύμνης

Πρόγραμμα Eκπαίδευσης Ενηλίκων ξεκινά το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ρεθύμνης

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ρεθύμνης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ρεθύμνης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ρεθύμνης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΚΔΒΜ Ρεθύμνου, 24/10/2022

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Α/Α

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)

25

Χ

2

Γαλλικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2)

25

Χ

3

Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

Χ

4

Διαδικτυακή προβολή & διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών

25

Χ

5

Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

50

Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Νεολαίας, Εθελοντισμού και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου:
Τηλ. : 28310 25752
Ταχ. Διεύθυνση: Πάροδος Γερακάρη 24 (έναντι ιερού 4 Μαρτύρων)

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Επικαιρότητα

spot_img

Newsroom