Πέμπτη, 13 Μαΐου, 2021
Αρχική Κοινωνία Νέο μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Νέο μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

- Advertisement -

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά”

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά”, μέχρι την 23η Μαΐου 2021.

Κριτήρια Επιλογής: Τα κριτήρια επιλογής είναι: 30% προφορική συνέντευξη, 70% επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές, συστατικές επιστολές και λοιπά προσόντα, όπως περιγράφονται στο εδάφιο 4.3 του κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών (http://math.uoc.gr/el/grad.html).
Διεξαγωγή διαδικτυακών συνεντεύξεων: Μετά το πέρας της εξεταστικής του Ιουνίου 2021 (μέσω skype-zoomwebex).

Η ακριβής ημερομηνία των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί αργότερα.
Η συνέντευξη θα είναι σύντομης διάρκειας, και θα αφορά στους στόχους και στα ενδιαφέροντα των υποψηφίων, και την επίδοσή τους σε μαθήματα προηγούμενων κύκλων σπουδών. Θα περιλαμβάνει επίσης συζήτηση/ερωτήσεις σε θέματα του γνωστικού αντικειμένου του προγράμματος σπουδών, και στις προοπτικές μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών.

Ακολουθεί η περιγραφή του προγράμματος και της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

- Advertisement -
- Advertisement -

Επικαιρότητα

Newsroom

- Advertisement -