Τρίτη, 24 Μαΐου, 2022
spot_img
ΑρχικήΚρήτηΜεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης...

Μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου

Μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12:00, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 8681/ΦΕΚ 607 τ. Β΄/12-02-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00» και την αριθμ. 934/29-12-21 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

 

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

 

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων :

 

Γ1. Της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Επικίνδυνες γέφυρες στον Δήμο Αποκορώνου».

 

Γ2.  Του κ. Χρονάκη Νικόλαου της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Ενέργειες και μελλοντικός σχεδιασμός της Περιφέρειας Κρήτης  ώστε να αξιοποιηθούν πόροι  και να ενσωματωθούν στις δημόσιες πολιτικές και τις επιχειρησιακές δράσεις των αρμοδίων Υπουργείων και του Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. ώστε  να ασκηθούν  δραστηριότητες  αναψυχής  αποφέροντας  περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, με ΣΤΟΧΟ την προστασία των περιοχών αυτών με επιστημονική τεκμηρίωση και την ταυτόχρονη ανάδειξή τους, ως προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000».

 

Γ3. Της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης» με θέμα: «Απαράδεκτη στάση της Περιφέρειας απέναντι στα προβλήματα των πλημμυροπαθών του Φεβρουαρίου 2019, σε περιοχές του Δήμου Πλατανιά ΠΕ Χανίων».

 

Γ4. Της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης» με θέμα: «Καθυστερήσεις του έργου που αφορά την παράκαμψη των Τοπολίων, στον οδικό άξονα προς Χρυσοσκαλίτισσα».

 

Γ5. Του κ. Πιαγκαλάκη Γιώργου της παράταξης «Ανυπότακτη Κρήτη», με θέμα: «Παράκαμψη των Τοπολίων και τα προβλήματα του έργου».

 

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

  • Αναγνώριση του 2022 ως έτους Μικρασιατικού Ελληνισμού για την Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ.

 

– (εισηγητής ο κ. Φασουλάκης Κώστας, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Πολιτισμού και Απόδημου Ελληνισμού.

 

1.2 Παροχή εξουσιοδότησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης σε web banking και ΔΙΑΣ portal, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

 

– (εισηγητής ο κ. Κακογιαννάκης Νικόλαος  Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΚ)

 

  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

2.1 α) Ανάκληση της με αριθμό 122/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση  μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το  12ο Υποέργο: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών επαρχιακής οδού 1 της Π.Ε. Χανίων, στο τμήμα Πλάτανος – Σφηνάρι – Κεφάλι»,   και β) Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης  για «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού, Καστέλι – Πλάτανος – Κεφάλι μέσω Κάμπου (περί την Χ.Θ. 22+100), νότια της γειτονιάς Τσιγκουνιανών του οικισμού Κάμπου», στα πλαίσια εκτέλεσης του  έργου «Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Χανίων από τις φυσικές καταστροφές Φεβρουαρίου 2019 – Υποέργο 19ο: «Επείγουσες εργασίες αντιμετώπισης επικινδυνοτήτων λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό 5»,  Αναδόχου: « Γιακουμάκη Αικατερίνη», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

 

2.2 Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΠΕ Χανίων από τις φυσικές καταστροφές  Φεβρουαρίου 2019¨, Υποέργο 44: «Επείγουσες εργασίες αντιμετώπισης καθιζήσεων και αποκατάστασης εδαφικής αστάθειας στην περιοχή Καματερά του Καντάνου – Σελίνου», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής των θεμάτων  2.1 και 2.2 ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων).  1.    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1 Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης ως ιδρυτικού μέλους στην Ενεργειακή Κοινότητα Μαλεβιζίου Περιορισμένης Ευθύνης με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΛΕΒΙΖΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

 

– (εισηγητής ο κ. Ξυλόυρης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ).

 

  1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

4.1 Έγκριση συμμέτοχης της Περιφέρειας Κρήτης σε ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας και διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων 2022 για τις συνδρομές συμμετοχής, στο πλαίσιο της πολιτικής της εξωστρέφειας και των διεθνών συνεργασιών της, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών.

 

– (εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ).

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

  • Διατύπωση απόψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του ΕΙΔΙΚΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΈΚΤΑΣΗΣ (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για την εγκατάσταση στην Περιφέρεια Κρήτης που εμπίπτει στην Οδηγία 2012/18/ΕΕ (SEVESO ΙΙΙ): «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.Ε.Υ.» και βρίσκεται στη θέση Αγία Κυριακή, Δ. Χανίων, Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας.

 

5.2 Διατύπωση απόψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του ΕΙΔΙΚΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΈΚΤΑΣΗΣ (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για την εγκατάσταση στην Περιφέρεια Κρήτης που εμπίπτει στην Οδηγία 2012/18/ΕΕ (SEVESO ΙΙΙ): «ΔΕΗ Α.Ε./Α.Η.Σ. ΞΥΛΟΚΑΜΑΡΑ ΧΑΝΙΩΝ», σύμφωνα με την εισήγηση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας

 

5.3 Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση Σεισμών της Περιφέρειας Κρήτης (ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ)», σύμφωνα με την εισήγηση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας.

 

– (εισηγητής των θεμάτων. 5.1 έως 5.3 ο κ. Λεονταράκης Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜ-ΠΣΕΑ ΠΚ και στη Διαχείριση Τεχνικών Μέσων.

 

  1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 21/22-11-2021, 22/22-11-2021, 23/07-12-2021 και 24/20-12-2021 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

– (εισηγητής ο κ. Μπαριτάκης Παύλος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου).

 

 

Επικαιρότητα

spot_img

Newsroom