Πέμπτη, 17 Ιουνίου, 2021
Αρχική Κρήτη Ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για αίτημα καταχώρισης του προϊόντος «Βοτανικό τσάι Στράντζας»...

Ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για αίτημα καταχώρισης του προϊόντος «Βοτανικό τσάι Στράντζας» στο Κοινοτικού Μητρώο των ΠΟΠ και ΠΓΕ

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι οι παραγωγοί «τσαγιού του βουνού», από τη Βουλγαρία, προετοιμάζουν φάκελο προϊόντος προς το Βουλγαρικό Υπουργείο Γεωργίας, προκειμένου να υποβληθεί αίτημα καταχώρισης του προϊόντος «Βοτανικό τσάι Στράντζας» στο Κοινοτικού Μητρώο των ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν σχετικά, συλλογικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αντίστοιχων ή παρεμφερών προϊόντων και οι οποίοι ενδεχομένως ενδιαφερθούν για να λάβουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες για ομοειδή Ελληνικά προϊόντα.

- Advertisement -
- Advertisement -

Επικαιρότητα

Newsroom