Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023
spot_img
ΑρχικήΠολιτικήΕκλογές 2023: Πότε ακυρώνεται το ψηφοδέλτιο σου, όλα όσα πρέπει να προσέξεις

Εκλογές 2023: Πότε ακυρώνεται το ψηφοδέλτιο σου, όλα όσα πρέπει να προσέξεις

Χρήσιμες συμβουλές για να μην ακυρωθεί το ψηφοδέλτιό σου στις εκλογές 2023 σήμερα.

Οι κάλπες για τις εκλογές 2023 έχουν ανοίξει από τις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Οι απορίες που εκφράζουν οι πολίτες είναι πολλές και αφορούν στην πλειονότητά τους την διάρκεια της ψηφοφορίας. Ο νομοθέτης ορίζει ρητά πότε ένα ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και πότε αυτό θεωρείται άκυρο.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε οδηγίες για το πότε ένα ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο, πότε είναι άκυρο για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων πάνω από την κάλπη. Ο νομοθέτης έχει πρόβλεψη από την αλλοίωση ενός ψηφοδελτίου έως και το εάν ένας φάκελος φέρει σημειωμένα στίγματα, σημεία ή λέξεις.

Σύμφωνα με το π.δ. 26/2012, ακυρότητα των ψηφοδελτίων υπάρχει:

Σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο δεν είναι έντυπο, έστω και μερικά (άρθρο 70 παρ. 3 του π.δ. 26/2012).

Σε περίπτωση αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφοδελτίου (άρθρο 73 παρ. 1 του π.δ. 26/2012).

Σε περίπτωση που σημειωθούν λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία σε οποιαδήποτε πλευρά του ψηφοδελτίου (άρθρο 73 παρ. 2 του π.δ. 26/2012).

Σε περίπτωση λευκού ψηφοδελτίου με διαγραφές, εγγραφές ή διορθώσεις, που καθιστούν αμφίβολο το περιεχόμενό του (άρθρο 74 παρ. 6 του π.δ. 26/2012).

Αν λευκό ψηφοδέλτιο δεν έχει την σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής, την ημερομηνία της εκλογής και τη μονογραφή του οικείου δικαστικού αντιπροσώπου, στην περίπτωση της κατ` εξαίρεση συνέχισης της ψηφοφορίας με λευκά ψηφοδέλτια (άρθρο 74 παρ. 7 του π.δ. 26/2012).

Σε περίπτωση που ο φάκελος φέρει σημειωμένα στίγματα, σημεία ή λέξεις, τα οποία θα κριθούν σαν διακριτικά γνωρίσματα, που ολοφάνερα παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας και, συνεπώς επάγονται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου που περιέχει ο φάκελος (άρθρο 75 παρ. 4 του π.δ. 26/2012).

Εκτός από την ακυρότητα των ανωτέρω άρθρων, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο και στις ακόλουθες περιπτώσεις που ορίζονται περιοριστικά, δηλαδή εάν:

α) εκτυπώθηκε σε χαρτί που ολοφάνερα διαφέρει στο χρώμα από αυτό που χορηγήθηκε από το Δημόσιο ή με τυπογραφικά στοιχεία πρόδηλα διαφορετικά στο χρώμα από αυτά που γενικά χρησιμοποιήθηκαν,

β) έχει σχήμα ή διαστάσεις που διαφέρουν φανερά από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 70,

γ) δεν είναι ακριβώς σύμφωνο με τους όρους των παρ. 2 – 6 του άρθρου 72,

δ) βρεθεί στον ίδιο φάκελο μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ίδιου ή άλλου συνδυασμού,

ε) χρησιμοποιηθεί σε εκλογικό τμήμα άλλης εκλογικής περιφέρειας κι όχι αυτής που αναγράφεται πάνω σε αυτό και

στ) βρεθεί σε φάκελο που δεν πληροί τους όρους των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 75 (άρθρο 76 του π.δ. 26/2012).

Δεν αποτελούν λόγο ακύρωσης

Επιπλέον, κρίνεται χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι δεν αποτελούν, κατά κανόνα, λόγο ακύρωσης από τις εφορευτικές επιτροπές ήσσονος σημασίας διαφορές των ψηφοδελτίων, οι οποίες ενδέχεται να οφείλονται σε:

-συνήθεις τυπογραφικές αβλεψίες,

-ασήμαντες αποκλίσεις από τις οριζόμενες διαστάσεις (στις οποίες η σχετική απόφαση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου»), αναπόφευκτες άλλωστε κατά την κοπή των φύλλων του χαρτιού,

-απλές παραλλαγές της απόχρωσης ή της ποιότητας του χαρτιού,

-ατέλειες στην κοπή των πλευρών, και

-στίγματα ή ξέσματα, που επέφερε η εκτύπωση του μεγάλου όγκου των ψηφοδελτίων.

Πηγή: diakiologitika.gr

Επικαιρότητα

spot_img

Newsroom