Παρασκευή, 27 Μαΐου, 2022
spot_img
ΑρχικήΚρήτηΕιδική μεικτή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

Ειδική μεικτή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣοδός Υγείας αριθμ. 2), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 8681/ΦΕΚ 607 τ. Β΄/12-02-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00» και την αριθμ. 934/29-12-21 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. 3 του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 2 περ. Ν. 4735/2020), είναι:

 

  1. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης β΄ εξαμήνου έτους 2021, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση.

(εισηγητής ο κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής).

 

 

 

 

Επικαιρότητα

spot_img

Newsroom