Πέμπτη, Απρ 22, 2021
Αρχική Κρήτη Δ. Χανίων: Ποια τα θέματα προς συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Σύμβούλιο

Δ. Χανίων: Ποια τα θέματα προς συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Σύμβούλιο

- Advertisement -

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Χανίων θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30,  με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
Α’ 55/11-3-2020), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση συμφωνίας για συμβιβαστικό προσδιορισμό οφειλόμενης από το Δήμο αποζημίωσης στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας αυτής στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ) 28Β, επί των οδών Ακτής Κανάρη και Γερασίμου Παρδάλη στη συνοικία της «Νέας Χώρας» της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων Δήμου Χανίων, λήψη συναφών αποφάσεων καθώς και παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Χανίων για υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού για το θέμα αυτό μεταξύ του Δήμου Χανίων και της ανώνυμης εταιρείας «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» {Δήμαρχος}
2. Αποδοχή δωρεάς προς το Δήμο Χανίων από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.» ιδιοκτήτρια του ακριβώς όμορου ακινήτου με το υπό
απαλλοτρίωση ακίνητο της εταιρείας «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» {Δήμαρχος – Αλόγλου}

- Advertisement -
- Advertisement -

Επικαιρότητα

Newsroom

- Advertisement -