Πέμπτη, Απρ 22, 2021
Αρχική Εργασία ΑΣΕΠ: 2Κ/2019 Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα

ΑΣΕΠ: 2Κ/2019 Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα

- Advertisement -

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Κ/2019 – ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ
 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας πλήρωσης πεντακοσίων είκοσι μίας (521) θέσεων κλάδου ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2019 (ΦΕΚ 7/28.3.20198/3.4.2019 & 15/2.5.2019, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21.11.2013).

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

- Advertisement -
- Advertisement -

Επικαιρότητα

Newsroom

- Advertisement -