Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου, 2022
spot_img
ΑρχικήAgroVimaΑπόσταξη κρίσης – Μέχρι πότε θα γίνονται δεκτά τα αιτήματα πληρωμής

Απόσταξη κρίσης – Μέχρι πότε θα γίνονται δεκτά τα αιτήματα πληρωμής

Έως τις 11 Οκτωβρίου έχουν περιθώριο οι τελικοί δικαιούχοι, οινοπαραγωγοί, των οποίων οι ποσότητες οίνου προς απόσταξη έχουν εγκριθεί, να υποβάλουν ηλεκτρονικά, αίτημα πληρωμής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της απόσταξης οίνου.

Να σημειωθεί ότι ο έλεγχος των αιτήσεων από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ, θα πραγματοποιηθεί σήμερα 6 Οκτωβρίου 2021. Κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου των αιτήσεων συντάσσεται έκθεση επιτόπιου ελέγχου και ταυτόχρονα έκθεση δέσμευσης ποσοτήτων οίνου προς απόσταξη.

Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται ή/και διαφωνούν με τα αποτελέσματα των ελέγχων της προηγούμενης παραγράφου ή/και διαφωνούν με τη βαθμολογία, δύνανται να υποβάλουν ένσταση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας απόσταξης οίνου, συμπληρώνοντας συγκεκριμένη φόρμα, όπου παραθέτουν τους λόγους ένστασής τους σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου ή/και τον πίνακα κατάταξης βάσει της βαθμολογίας τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά δικαιολογητικά, την 7η Οκτωβρίου 2021.

Στην συνέχεια οι ενστάσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ την 8η Οκτωβρίου 2021, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης ορίζεται έως την 11η Οκτωβρίου 2021.

Να σημειωθεί ότι η υποχρέωση για τους τελικούς δικαιούχους, θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί όταν η ποσότητα οίνου προς απόσταξη είτε στο σύνολό της είτε η υπολειπόμενη, της εγκριθείσας, ποσότητας, έχει δεσμευτεί στο χώρο αποθήκευσης του οινοποιείου έως την 7η Οκτωβρίου 2021, για αποκλειστική χρήση προς απόσταξη.

Η διαδικασία δέσμευσης πραγματοποιείται υπό τον διοικητικό έλεγχο της ΔΑΟΚ είτε με μεταφορά της εν λόγω ποσότητας οίνου σε ειδική αποθήκη, τμήμα του οινοποιείου ή στις ίδιες δεξαμενές, οι οποίες είναι καταχωρημένες κατά την υποβολή της αίτησης του δικαιούχου στην ψηφιακή υπηρεσία της απόσταξης.

Επικαιρότητα

spot_img

Newsroom