Τρίτη, Απρίλιος 20, 2021
Αρχική Κρήτη 7η ΥΠΕ Κρήτης: Προσλήψεις στις ΤΟΜΥ

7η ΥΠΕ Κρήτης: Προσλήψεις στις ΤΟΜΥ

- Advertisement -

Εγκρίθηκε η προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπουργείου Υγείας για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες».

Η προκήρυξη – πρόσκληση αφορά την πλήρωση θέσεων σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε όλες τις Τοπικές Ομάδες Υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την 29/03/2021 και ώρα 09:00 και λήγει την 12/04/2021 και ώρα 23:59.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στον προκαθορισμένο διαδικτυακό τόπο (https://tomy.moh.gov.gr). Αναφορικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, τις θέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα της 7ης Υ.Πε Κρήτης στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

- Advertisement -
- Advertisement -

Επικαιρότητα

Newsroom

- Advertisement -